سرخط خبرها:
دستورالعمل بروز رسانی

 

پرتال استانداری سمنان به صورت روزانه، درصورت درج اخبار جديد و يا تغيير در ساير محتواها بروز مي گردد و تاريخ آخرين
بروز رساني در قسمت فوتر سايت درج مي گردد. اما در صورت تغييرات فني كه نياز به قطع شدن سايت
داشته باشد، زمانهاي خروج از دسترس پرتال، پيش از قطعي، در جدول زير اعلام مي گردد.

تاريخ زمان
1398/11/27
از ساعت 15:50 الي 16:10
1398/09/24
از ساعت 13:30 الي 14:00
1398/06/26
از ساعت 14:00 الي 14:20
1398/05/12
از ساعت 14:00 الي 14:20
1397/10/26
از ساعت 17:00 الي 17:20
1397/03/09
از ساعت 13:00 الي 13:20
1397/01/15
از ساعت 14:00 الي 14:20
1397/01/18
از ساعت 17:20 الي 17:25
1396/09/14
از ساعت 10:50 الي 10:55
1396/08/27
از ساعت 16:20 الي 16:30
1396/08/08
از ساعت 14:15 الي 14:25
1396/08/02
از ساعت 15:10 الي 15:15
1396/07/30
از ساعت 11:20 الي 11:36
1396/07/26
از ساعت 16:10 الي 16:26
1396/06/22
از ساعت 16:42 الي 16:46
1396/06/13
از ساعت 12:30 الي 12:45
1396/06/06
از ساعت 15:10 الي 15:15
1396/04/03
از ساعت 15:10 الي 15:15
1396/03/28
از ساعت 15:10 الي 15:15
1396/02/23
از ساعت 15:10 الي 15:15
1395/11/04
از ساعت 12:10 الي 12:30
1395/10/20
از ساعت 15:00 الي 15:05
1395/07/26
از ساعت 13:15 الي 13:20
1395/04/22
از ساعت 15:10 الي 15:15
1395/03/29
از ساعت 16:15 الي 16:25
1395/03/04
از ساعت 13:40 الي 14:00
1395/01/28
از ساعت 15:10 الي 15:30
1395/01/08
از ساعت 12:35 الي12:45
1394/11/20
از ساعت 11:05 الي 11:25
1394/11/18
از ساعت 09:10 الي 09:20

تاریخ به روزرسانی:
1399/02/08
تعداد بازدید:
13365
Powered by DorsaPortal